فرم نظرسنجی

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نحوه برخورد مسئول پذیرش
مدت زمان ارائه سرویس فنی به دستگاه
امکان ارتباط مشتری با مرکز خدمات
روند و زمان انتظار پذیرش کالا
پاسخ گویی و برخورد مسئول فنی
کیفیت کار و نظم پرسنل
نحوه ارائه خدمات فنی
نحوه اطالع رسانی جهت انجام خدمات